Regionalt biobankscentrum

Södra sjukvårdsregionen 

Information till personal som ordinerar eller tar prover

Rutin för provgivare som varit tillfälligt beslutsoförmögen


Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (2002:11, 4 kap, 5 §) anger att "en patient som på grund av skada eller sjukdom inte har kunnat lämna samtycke, skall i det fall han eller hon återfår förmågan att lämna samtycke ges tillfälle att ta ställning till om vävnadsprovet alltjämt skall förvaras i biobanken".

Införande av rutin i Södra sjukvårdsregionen

I Södra sjukvårdsregionen införs den 1 december 2005 en rutin för provgivare som varit tillfälligt beslutsoförmögen och som åter blivit förmögen att fatta beslut.


Samtyckesblankett

Regionalt biobankscentrum skickar en särskild samtyckesblankett för tillfälligt beslutoförmögen provgivare till inremitterande när patienten har angivits vara beslutsoförmögen på remissen.


Samtyckesblanketten föreslås användas

  • när provsvar meddelas eller

  • när patienten skrivs ut


Patient samtycker till att tagna prov får sparas:

  • Patientens beslut meddelas Regionalt biobankscentrum genom samtyckesblanketten.

  • Blanketten undertecknas av informations- och samtyckesansvarig personal.


Patient samtycker inte till att tagna prov sparas eller vill begränsa de ändamål som dessa prov får användas till:

  • Patientens beslut meddelas Regionalt biobankscentrum genom samtyckesblanketten.

  • Blanketten undertecknas av informations- och samtyckesansvarig personal.

  • Patienten gör sitt val på en Nej-talong och undertecknar denna.

  • Nej-talongen insändes tillsammans med ifylld samtyckesblankett till Regionalt biobankscentrum.


Prov från en beslutsoförmögen patient sparas för patientens egen vård och behandling tills annat samtyckesbeslut ges.Uppdaterad 2017-05-16 Helena Lundvall


levitra 20 cialis generika cialis preise viagra viagra sans ordonnance comprar cialis viagra pour homme cialis sans ordonnance acquisto viagra viagra generique cialis kaufen viagra pfizer kamagra 100 achat cialis levitra generika kamagra prezzo cialis generika