Regionalt biobankscentrum

Södra sjukvårdsregionen


 

Krav enligt lag och föreskrift

Krav enligt lag och föreskrift

Lagstiftning (lagar och föreskrifter)

  • Biobankslagen (Lag 2002:297)

  • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2002:11)

  • Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2004:2)

Sammanfattning av kvalitetskrav enlig lag och föreskrifter.

  • Varje biobank ska ha en lokal skriftlig instruktion, i vilken rutiner och ansvarsfördelning ska framgå avseende insamling, förvaring och användning av prover.

  • Huvudmannen ska fortlöpande följa upp verksamheten och tillse att kvalitet och säkerhet tillgodoses.

  • Speciellt ska den enskilda människans integritet beaktas.

  • Avvikelser ska rapporteras till huvudmannen.

  • Förstörelse/avidentifiering ska ske omedelbart (när provet inte är användbart, vid återkallat samtycke och när provet enligt lag inte längre får förvaras i biobank).

  • Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn.


För varje biobank ska finnas en beskrivning av ändamål med biobanken, omfattning, var biobanken förvaras samt vem som är biobanksansvarig.


 

levitra 20 cialis generika cialis preise viagra viagra sans ordonnance comprar cialis viagra pour homme cialis sans ordonnance acquisto viagra viagra generique cialis kaufen viagra pfizer kamagra 100 achat cialis levitra generika kamagra prezzo cialis generika