Regionalt biobankscentrum

Södra sjukvårdsregionen

 

Arkiv

Arkiv


2018

 

Biobank Väst - nytt namn
I juni 2017 slogs Sahlgrenska biobank och Regionalt biobankscentrum väst samman och den nybildade enheten har nu fått namnet Biobank Väst. Läs mer här

 

Regeringen etablerar Life Science kontor
I veckan presenterade näringsminister Mikael Damberg, forskningsminister Helene Hellmark Knutsson och socialminister Annika Strandhäll regeringens nya satsning inom life science. Läs mer här

 

Förslag till ändringar i lagen om etikprövning
En remissförfrågan gällande Betänkandet Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:107) har gått ut till alla landsting och regioner. Läs mer här

 

Framtidens biobanker kan snart vara här
Inrättande av ett nationellt biobanksregister och förtydligande i patientlagen att patienten har rätt att få information om prov ska sparas i en biobank. Det är några av de förslag som Utredningen om regleringen av biobanker överlämnat till statsrådet. Läs mer här

 

Regeringens satsningar på biobanker i budgetpropositionen för 2018
Sverige har unika samlingar av biologiskt material i olika biobanker som tillsammans med välutvecklade persondataregister utgör en stor potential för forskning och innovation. Regeringen föreslår därför en satsning på en nationell forskningsinfrastruktur för insamlande och bevarande av biologiskt material från människor i biobanker. Läs mer här

 

Nytt interaktivt hjälpmedel för att underlätta biobanksansökan
Vid ansökan om tillgång till prov kan det upplevas som svårt att veta vilka blanketter och bilagor som ska fyllas i till en biobanksansökan. Läs mer här

 

Vetenskapsrådet stödjer satsning av ny nationell biobanksinfrastruktur
Vetenskapsrådet har tagit beslut om att bevilja medel för uppbyggnad av en ny organisation för biobanker i Sverige.

För närvarande hanterar svenska biobanker över 150 miljoner prov. Läs mer här

 

Hur många biobanksavtal hanteras i Svergie varje år?
Under våren 2017 har en nationell sammanställning över antal biobanksavtal genomförts. Statistiken har inhämtats via landstingens/regionernas biobankssamordnare.

En sammanställning finns på följande länk statistik biobanksavtal 2016

 

Biobanker, etik & juridik – ny helpdesk hösten 2018

Centrum för forsknings- och bioetik (CRB) ansvarar för den etik och juridik-helpdesk som Biobank Sverige lanserar under hösten 2018. Du som arbetar med biobanksforskning kommer att kunna skicka in dina frågor och få svar från etiker och jurister... Läs mer här

Nyheter från Nationellt biobanksråd
Stärkt samarbete för en nationell biobanksinfrastruktur. Läs mer i Nyhetsbrev nr 19

 

Ny nationell granskningsrutin för tillgång till befintliga prov från flera biobanker
Handläggningen av avtal för tillgång till befintliga prov är många gånger tidskrävande för den enskilda biobanken och inte sällan är ansökan ofullständig eller inte helt..... Läs mer här

 

Angående biobanksutredningens direktiv om användningen av prov från PKU-Biobanken. Läs mer här

 

Aktuell information från SKL gällande biobanker i Sverige.
Här kan du hitta mera information om biobanker i Sverige..... Läs mer här

 

SWElife väljer att satsa på standardiserad blodprovsinsamling i Sverige. Läs mer här

 

2017

 

Registerforskningskonferens den 3 oktober, Stockholm
Vetenskapsrådet, SCB, Socialstyrelsen, Riksarkivet, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen arrangerar Forskardagen 2017, en konferens för registerforskning. Intresseanmälan och mer information om konferensen. Läs mer här / Anmälan

 

"Towards Harmony in Biobanking" - Internationell Biobankskonferens
Den 13–-15 september anordnar BBMRI-ERIC, ESBB och ISBER en internationell biobankskonferens i Stockholm. Läs mer här / Anmälan

 

Nationell konferens om kliniska studier 7-8 september i Stockholm
Hur ser framtidens forskningsmetoder ut? Vilken roll har framtidens forskningspatient och inom vilka terapiområden bedrivs framtidens kliniska studier? Dessa är några av de frågor du.....… Läs mer här / Anmälan

 

Swedish Metabolomics Conference 2017, Göteborg 23-24 augusti
Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet kommer arrangera en konferens senare i sommar som vänder sig till experter inom metabolomik men även till forskare inom medicin, nutrition och hälsa som är nyfikna på att få veta mer om metabolomik och komma i kontakt med plattformar och forskare inom området.
För registrering, program och övrig information… hittar du här.

 

Nyheter från Nationellt biobanksråd
Stärkt samarbete mellan vård, akademi och industri för en Nationell biobanksinfrastruktur. Läs mer i Nyhetsbrev nr 18

 

Nationell konferens i biobanking, 14-15 februari 2017 i Göteborg
Välkommen till NBRs första nationella konferensen i biobankning, en konferens för dig som forskar och arbetar inom hälso- och sjukvård,..... Läs mer här / registrering


2016

Nyheter från Nationellt biobanksråd

Nyhetsbrev nr 17


Nationell biobanksutbildning, 31 oktober 2016 i Stockholm.
Nationell biobanksutbildning- med legalt fokus Anmälan och PRELIMINÄR AGENDA Läs mer här


Nyheter från Nationellt biobanksråd, december 2015

Nyhetsbrev nr 16

 

(2015-05-31)

Nyheter från Nationellt biobanksråd

Nyhetsbrev nr. 15


2015

(2015-12-01)

Jul/Nyår 2015

Under julhelgen har vi stängt 23/12 och 28-30/12 och öppnar åter den 4/1 2016. Ni kan alltid mejla till oss på rbcsyd@skane.se så tar vi hand om ärendet när vi är tillbaka.

2014

(2014-05-27)

Nyheter från Nationellt biobanksråd

Nyhetsbrev nr. 14


2013

(2013-11-19)

Jul/Nyår 2013

Under julhelgen har Regionalt Biobankscentrum stängt fr o m 23/12 2013 och öppnar åter den 7/1 2014.


(2013-04-23)

Nyheter från Nationellt biobanksråd

Nyhetsbrev nr 12


2012

(2012-12-11)

Nyheter från Nationellt biobanksråd

Nyhetsbrev nr 11.


(2012-11-20)

Julen 2012

Under julhelgen har Regionalt Biobankscentrum stängt mellandagarna (27-28/12) och även den 21/12 och 2/1.


(2012-05-21)

Regionalt biobankscentrum får nya telefonnummer

Från och med 4 juni är våra telefonnummer 046-275 29 81 och 046-275 29 82


(2012-04-30)

Packa provet rätt

Information gällande transport av prov.

(2012-04-20)

Bilaga - uppgifter om befintliga prov: vätskebaserade

Blanketten bifogas, signerad av ansvarig för biobanksavdelningen, till ansökan ”Tillgång till provsamling för forskning” då ansökan avser tillgång till befintliga vätskebaserade prov.


(2012-01-19)

Vi flyttar

Regionalt biobankscentrum Södra sjukvårdsregionen flyttar till nya lokaler.

Från och med 2012-03-01 finns vi i Medicon Village lokaler i Lund.


Vår adress blir:

Biobank, Labmedicin Skåne

Regionalt biobankscentrum

223 81 Lund


Begränsad tillgänglighet under flytt

Under tiden 2012-03-01 till 2012-03-06 har vi begränsad tillgänglighet.

Frågor och mejl besvaras i mån av teknisk möjlighet under denna tid.

Vi behandlar inkomna ärenden i turordning.

Tänk på att skicka in ansökningar i god tid, om handläggning och godkännande

önskas innan vi flyttar.


2011

(2011-12-13)

Nyheter från Nationella biobanksrådet HT 2011

Nyhetsbrev nr 9 innehåller information som är av betydelse för hantering av biobanksprov i din verksamhet.

(2011-05-24)

Nyheter från Nationellt biobanksråd

Nyhetsbrev nr 8. Nyhetsbrevet innehåller information som är av betydelse för hantering av biobanksprov i din verksamhet.

(2011-01-17)

Regionalt biobankscentrum Södra sjukvårdsregionen byter förvaltning

Från 1 januari 2011 ingår Regionalt biobankscentrum Södra sjukvårdsregionen i förvaltningen för Labmedicin Skåne.

 

Verksamheten flyttar

Verksamheten flyttar under vecka 28 och vi kan därför vara svåra att nå. Vi besvarar frågor så snart det är möjligt


2010

(2010-06-21)

Sommar

Regionalt biobankscentrum håller stängt v. 34.


(2010-06-14)

Sommar

Regionalt biobankscentrum håller stängt den 14 och 15 juni.


2009

(2009-12-21)

Uppdaterade blankettmallar för ansökan om tillgång till biobanksprov för forskning

Nya versioner: 1. Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning (ver.4.2), 1. Access to sample collection and personal data for research (ver.4.2), 3. Särskilda föreskrifter” (ver.4.2), 3. Special provisions” (ver. 4.2).


(2009-12-21)

Uppdaterade blankettmallar för multicenterstudier

Nya versioner: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier (ver.4.3), Applicationform for access to biobanksamples in multicentrestudies, Bilaga till mall för tillgång: Appendix B (ver.4.3), Appendix to the applicationform: Appendix B.


(2009-12-21)

Ny blankettmall

Komplettering till multicenteransökan (ver.4.3), Complementation to an application”.


(2009-12-21)

Uppdaterade dokument

Ny version av Handledning för framtagande av kvalitetshandbok för biobanker (ver.4.2) samt Principer för tillgång till biobanksprov och personuppgifter för forskning(ver.4.2)


(2009-12-21)

Uppdaterat informationsmaterial för personal

Biobankslagen – information till läkare och provtagande personal (ver.4.2)


(2009-12-21)

Uppdaterat informationsmaterial för provgivare

Ny version av informationsbladen Till dig som lämnar prov – Standard (ver.4.2), Till dig som lämnar prov – Mödravård (ver.4.2), Till dig som lämnar cellprov (ver.4.2) samt broschyren Biobanken – resurs för livet (reviderad nov 2009)


(2009-12-21)

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från Nationellt biobanksråd nr 6


(2009-06-18)

Nya dokument

Material transfer agreement, MTA, för prov som skickas för analys till länder utanför EU/EES som t.ex. USA och länder i Asien och Certification regarding destruction of samples after analysis


(2009)

Ny Nej-talong

Nu har det kommit en uppdaterad version av Nej-talong, version 4.2 som ska användas i stället för tidigare versioner.


Sommar

Under sommarperioden, juni-augusti, är vi inte fullt bemannade på RBC. Vi behandlar inkomna ärenden i turordning.


(2009)

PKU-Nej-talong för vuxna födda efter 1975

Nu finns det en s k Nej-talong till dig som är född efter 1975 och inte vill att ditt PKU-prov ska sparas. PKU-ärenden handläggs av Stockhlms Regionala biobankscentrum


(2009-03-02)

Vi har ändrat namn

Vid årsskiftet ändrade vi namn till Regionalt biobankscentrum. Vår hemsida har nu också fått ny adress, rbcsyd.se samt ny e-postadress, rbcsyd@skane.se


Multicenterprincip

Planerad start för multicenterprincipen är februari 2009.


(2009-03-02)

Adressändring

Vänligen uppge till oss ändrade förhållanden gällande adress, e-post, telefonnummer, vid byte av arbete/arbetsplats samt vid ny ansvarig för er biobanksavdelning via blanketten Adressändring.


(2009-03-02)

Nyhetsbrev från Nationellt biobanksråd

Det senaste nyhetsbrevet är nu tillgängligt.


Multicenterprincip

Planerad start för multicenterprincipen är våren 2009.


2008 2007 2006 2005 2004


 

levitra 20 cialis generika cialis preise viagra viagra sans ordonnance comprar cialis viagra pour homme cialis sans ordonnance acquisto viagra viagra generique cialis kaufen viagra pfizer kamagra 100 achat cialis levitra generika kamagra prezzo cialis generika