Regionalt biobankscentrum

Södra sjukvårdsregionen

 

 

 Arkiv

2005

(2005-10-05)

Rutin för provgivare som varit tillfälligt beslutsoförmögen

From 2005-12-01 införs rutin i Södra sjukvårdsregionen för patient som varit tillfälligt beslutsoförmögen i samband med provtagning av biobanksprov.

En samtyckesblankett används för att ge besked om tagna prov får sparas och hur de får användas när patienten åter är beslutsförmögen.


(2005-09-05)

Forskningsresurser

Under rubriken forskningsresurser presenteras länkar till ett antal register och biobanksorganisationer.


(2005-06-29)

Utlämnande av vävnadsprover

Nu finns nedladdningsbar blankett för ansökan om utlämnande av vävnadsprover.


(2005-06-29)

Nya översättningar

Patientinformation och nej-talong är nu översatt till tre nya språk - grekiska, italienska och tigrinja.

Informationsmaterial och blanketter


(2005-02-23)

Riktlinjer på laboratoriet vid handläggning av samtyckesärenden

Riktlinjer har tagits fram som beskriver vad laboratoriet/biobanksavdelningen respektive vad Regionalt biobanksregister ansvarar för vid handläggning av samtyckesärenden. Riktlinjerna tar upp vad laboratoriet/biobanksavdelningen ska göra vid ankomst av remiss och prov, vid förfrågan från Regionalt biobanksregister om identifiering av prov, vid begäran om förstörelse/avidentifiering av prov (då provgivaren inte samtycker till att spara prov) och vid provuttag för kvalitetssäkring, utbildning, forskning och klinisk prövning.


(2005-01-10)

PKU-registret får användas för att identifiera offren för katastrofen i Asien (SoU14)

PKU-registret får användas för att identifiera offren för naturkatastrofen i Asien. Riksdagsbeslutet är en ändring av biobankslagen. Det innebär att vid olyckor eller andra händelser där ett stort antal människor avlidit får vävnadsprover ur PKU-registret användas för identifiering. Lagändringen kommer att vara tidsbegränsad och gälla till sista juni 2006. PKU-registret är en samling av blodprover från nyfödda. I registret finns personer födda från mitten av 1970-talet och framåt. Riksdagen anser att alla tillgängliga resurser och möjligheter måste användas för att underlätta identifieringen av katastrofens offer. 

Version: 1.1


levitra 20 cialis generika cialis preise viagra viagra sans ordonnance comprar cialis viagra pour homme cialis sans ordonnance acquisto viagra viagra generique cialis kaufen viagra pfizer kamagra 100 achat cialis levitra generika kamagra prezzo cialis generika