Regionalt biobankscentrum

Södra sjukvårdsregionen


 

Om registret

Regionalt biobankscentrum

Bakgrund

Biobankslagen (2002:297) har kommit till för att "göra det möjligt att i biobanker ställa humanbiologiskt material till förfogande för forskning, utveckling, vård och behandling utan att den enskilda människans integritet träds förnär" (ur proposition 2001/02:44).

För att tillgodose kraven i lagstiftning och föreskrifter från Socialstyrelsen har Södra sjukvårdsregionen, Region Skåne och Lunds Universitet överenskommit om att inrätta ett gemensamt biobankscentrum för Södra sjukvårdsregionen. Regionalt biobankscentrum ska utveckla och vidmakthålla system för kvalitetssäkring och integritetsskyddad användning av biobanker.

Regionalt biobankscentrums uppdrag och verksamhet består av

  • att utveckla och vidmakthålla system för kvalitetssäkring och integritetsskyddad användning av biobanker

  • att verka för att användning av biobanksmaterial sker i enlighet med biobankslagens krav

  • att verka för integritetsskyddad och säker förvaring av biobanksmaterial

  • att ge information om biobankslagen och dess användning till enskilda provgivare, sjukvårdspersonal, forskare och allmänhet

  • att handlägga önskemål om ändrat samtycke och önskemål om att förstöra eller avidentifiera prov

  • att upprätthålla ett aktuellt och integritetsskyddat register över biobanksmaterial i regionen

  • att verka för att den enskildes integritet stärks i samband med forskning på biobanksmaterial

  • att hantera biobanksansökningar och rapportera information om dessa till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

  • att vara kontaktlänk mellan landsting, region och nationellt biobanksråd.

Regionalt biobankscentrum Södra sjukvårdsregionen

Regionalt biobankscentrum för södra sjukvårdsregionen inrättades 2004 och ingår i verksamhetsområdet AMM Syd och Biobank vid förvaltningen för Medicinsk service, Region Skåne.

Labmedicin Medicinsk service SkåneUppdaterad 2020-09-28 Martin Hellstrand

levitra 20 cialis generika cialis preise viagra viagra sans ordonnance comprar cialis viagra pour homme cialis sans ordonnance acquisto viagra viagra generique cialis kaufen viagra pfizer kamagra 100 achat cialis levitra generika kamagra prezzo cialis generika