Regionalt biobankscentrum

Södra sjukvårdsregionenBiobanksansökan för tillgång till biobanksprov

För insamling och tillgång till biobanksprov


En biobank består av en eller flera provsamlingar med biologiskt material, insamlat och förvarat för ett eller flera ändamål samt information om detta material.


Ansökningar inom Region Skåne skickas till Regionalt biobankscentrum, Södra sjukvårdsregionen, 223 81 Lund.
Observera att vi endast tar emot ärenden per vanlig post!
Rekommenderade kuvert hämtas ej ut.


Ansökningar inom landstinget Blekinge, Region Halland och Landstinget Kronoberg skickas till respektive biobanksamordnare


Vävnadsprov ställs till annans förfogande genom att utlämna eller genom att skicka vävnadsprov för analys, med krav på återlämnande eller destruktion, efter avslutad analys.


Ansökan och avtal om tillgång till biobanksprov för forskning

Ansökningsblankett


Om din ansökan gäller befintliga prov ska även en eller flera av följande bilagor användas


Om prov ska skickas för analys utanför den egna sjukvårdshuvudmannen ska följande avtalsmallar användas


Om din ansökan gäller byte av provsamlingsansvarig för redan befintlig provsamling ska följande blankett användas


Vid tillgång till befintliga prov från flera sjukvårdshuvudmän/biobanker, ska följande blanketter bifogas ansökan.


Ansökan och avtal om tillgång till prov vid multicenterstudier - nyinsamling av prov

Multicenterstudier är mycket vanligt förekommande i Sverige. På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en projektgrupp tagit fram riktlinjer för att förenkla avtalshanteringen vid multicenterstudier som omfattar nyinsamling av prov samt där prov utlämnas från sjukvårdhuvudmännens biobanker. Principen bygger på att hanteringen av avtal och beslut om utlämnande tas av ett Regionalt biobankscentrum (RBC) där föreståndaren (RBC-chef) har fullmakt för samtliga berörda landsting/regioner.

Ansökningsblankett


Om ansökan omfattar privata prövare ska fullmakt tecknas med följande blankett


Om ansökan gäller komplettering av befintligt avtal ska följande blankett användas


Vid anmälan om avslutad provsamling ska följande blankett med bilaga användas


Övrig information


Ansökan och avtal om tillgång till biobanksprov för vård och behandlingApplications in English

Application form


Appendices for existing samples


Agreement if samples will be sent for analysis outside of Sweden:


Applications for Multicenter studies


Report on completed sample collection for Multicenter studies, use these forms:
Uppdaterad 2019-04-17 Martin Hellstrand

levitra 20 cialis generika cialis preise viagra viagra sans ordonnance comprar cialis viagra pour homme cialis sans ordonnance acquisto viagra viagra generique cialis kaufen viagra pfizer kamagra 100 achat cialis levitra generika kamagra prezzo cialis generika