Regionalt biobankscentrum

Södra sjukvårdsregionen 

Vad är en biobank bra för?

Vad är en biobank bra för?


Blod-, cell- eller vävnadsprover. Förmodligen finns det 100 miljoner i arkiv runtom i landet. Eftersom prover länge har sparats som rutin finns nästan alla svenskar redan med i någon biobank.


Varje år sätts 2-3 miljoner nya prover in i landets alla biobanker. Bara inom patologin finns cirka 80 miljoner prover. Biobanker är alltså inget nytt inom hälso- och sjukvården.

Hjälp vid diagnos

Alla prover sparas förstås inte. Vanliga blod- eller urinprover förstörs som regel när analysen är klar. I vården gäller biobankslagen bara prover som sparas mer än två månader efter analys.

Det främsta skälet till att ditt prov ska sparas är för din egen vård och behandling. Den som ställer diagnos kan behöva jämföra ett nytt prov med ett gammalt. För dig som patient kan det vara livsavgörande.

Vi kan ta ett exempel.

Doktorn konstaterar att en kvinna fått en ovanlig tumör i bröstet. Hon skickar prov för analys till kollegan på patologen, men glömmer att nämna att patienten tidigare behandlats för cancer i njuren.

Patologen tar emellertid inget för givet. När han rutinmässigt gör en koll i sina register hittar han prover från förra sjukdomsperioden. Han gör en undersökning och kan då konstatera, att tumören i bröstet sannolikt är en dottertumör, en metastas, till njurcancern.

Spelar då detta någon roll? Javisst, eftersom olika slags tumörer behandlas olika.

Tillgång till äldre prover kan också minska onödig oro hos patienten. Genom att man kan granska prover många år bakåt i tiden ökar precisionen vid de gynekologiska cellprovskontrollerna. På så vis blir det sällsynt att ett prov med förstadium till cancer bedöms som normalt och att ett normalt prov bedöms som om det hade förstadieceller.

Intresset för att ge dig rätt diagnos och säker behandling väger mycket tungt i vården. Det kan t ex hända att ditt prov lämnats till analys utan tydlig uppgift om samtycke. Det sparas då tills vidare, d v s tills du tagit ställning.

...vid utbildning

Främsta skälet att spara ett prov är för din egen vård. Biobanker behövs också för utbildning av vårdpersonal och kvalitets- och utvecklingsarbete inom vården. Ibland kan man använda prover som avidentifierats, men inte alltid. När man utvärderar och utvecklar nya metoder måste resultaten ofta jämföras med patienten symptombild.

...och vid forskning

Biobankslagen gäller även för prover tagna för forskningsprojekt. Men också biobanker i sjukvården blir med tiden allt mer värdefulla för forskning. Tillgång till samlingar av prover gör det möjligt att studera och kanske förebygga både folksjukdomar och mer ovanliga sjukdomar. Heltäckande register över medborgarnas hälsa samt stora och gamla biobanker ger Sverige ett unikt utgångsläge för forskning. Med dagens kunskap kan vi inte alltid förutse vad bankerna kan användas till i framtiden. Men att de är en resurs och en gåva åt framtida generationer är klart. T ex kan serumprover från röda hund-tester på gravida komma att ha värde i övervakningen av smittsamma sjukdomar.

Att biobankerna blir mer användbara med åren betyder inte att det är fritt fram för forskning. Först ska en nämnd för forskningsetik pröva om projektet är viktigt och kan genomföras utan att din integritet sätts på spel. Sedan ska nämnden bedöma om du har fått tillräcklig information, och om det behövs nytt samtycke.

Text: Greti Ohlsson


levitra 20 cialis generika cialis preise viagra viagra sans ordonnance comprar cialis viagra pour homme cialis sans ordonnance acquisto viagra viagra generique cialis kaufen viagra pfizer kamagra 100 achat cialis levitra generika kamagra prezzo cialis generika