Regionalt biobankscentrum

Södra sjukvårdsregionen

 

 

 


Startsida

Välkommen


Vi på Regionalt biobankscentrum har hand om regulatoriska frågor som rör insamling, förvaring och användning av prov som sparas i biobanker inom Södra sjukvårdsregionen dvs i Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Landstinget Blekinge.


RBC är ett sjukvårdsregionalt service- och kompetenscentrum och ett stöd till vårdgivare, forskare, läkemedelsföretag och till allmänhet gällande frågor som berörs av biobankslagen. Vi tillhandahåller även informationsmaterial.
 

Regionalt Biobankcentra

RBC Syd är ett av 6 Regionala Biobankscentra. RBC arbetar med regulatorisk biobanksservice (vård och forskning) och hanterar merparten av det biobanksadministrativa arbetet och har även kontakt med myndigheter.

 

Biobanksfaciliteter

Biobanksavdelning 47 (BD47) är Region Skånes gemensamma biobanksfacilitet och arbetar med operativ biobanksservice samt hanterar merparten av det praktiska arbetet gällande den fysiska hanteringen utav biobanksprov.

 

Innan biobanksansökan skickas till RBC Syd för administrativ granskning och beslut, ska en kontakt ha tagits med ansvarig för aktuell biobanksavdelning där prov kommer att sparas och förvaras.

I förkommande fall då förvaring planeras vid biobanksavdelning BD47 ska en överenskommelse angående förvarig tecknas med ansvarig.

Kontakta deras funktionsbrevlådan här RS136BD47@skane.se

 


Nyheter

RBC kansli håller semesterstängt v 29 och v 30.
Det går bra att mejla vår funktionsbrevlåda så tar vi hand om ärendet när vi är tillbaks.

 

Lista över forskningsprovsamlingar

Bild

Med förvaringsplats inom Biobanksavdelning 47
tillhörande Region Skånes biobank,
klicka på bilden.


Nyheter från Nationellt biobanksråd
Stärkt samarbete för en nationell biobanksinfrastruktur. Läs mer i Nyhetsbrev nr 19

 

Ny nationell granskningsrutin för tillgång till befintliga prov från flera biobanker
Handläggningen av avtal för tillgång till befintliga prov är många gånger tidskrävande för den enskilda biobanken och inte sällan är ansökan ofullständig eller inte helt..... Läs mer här


Angående biobanksutredningens direktiv om användningen av prov från PKU-Biobanken. Läs mer här


Aktuell information från SKL gällande biobanker i Sverige.
Här kan du hitta mera information om biobanker i Sverige..... Läs mer här


E-learning om biobankslagen
Läkemedelsakademin, Nationella biobanksrådet, ASCRO och LIF har i ett samarbete tagit fram en grundläggande utbildning i biobankslagen. Mer information om utbildningen som grundar sig på material framtaget av Nationella biobanksrådet finns på Läkemedelsakademins hemsida.


SWElife väljer att satsa på standardiserad blodprovsinsamling i Sverige. Läs mer här

Kalender

 

Augusti 2017


Swedish Metabolomics Conference 2017, Göteborg 23-24 augusti
Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet kommer arrangera en konferens senare i sommar som vänder sig till experter inom metabolomik men även till forskare inom medicin, nutrition och hälsa som är nyfikna på att få veta mer om metabolomik och komma i kontakt med plattformar och forskare inom området.
För registrering, program och övrig information… hittar du här.

 

September 2017

"Towards Harmony in Biobanking" - Internationell Biobankskonferens
Den 13–-15 september anordnar BBMRI-ERIC, ESBB och ISBER en internationell biobankskonferens i Stockholm. Läs mer här / Anmälan

 

Nationell konferens om kliniska studier 7-8 september i Stockholm
Hur ser framtidens forskningsmetoder ut? Vilken roll har framtidens forskningspatient och inom vilka terapiområden bedrivs framtidens kliniska studier? Dessa är några av de frågor du.....… Läs mer här / Anmälan

 

Oktober 2017

Registerforskningskonferens den 3 oktober, Stockholm
Vetenskapsrådet, SCB, Socialstyrelsen, Riksarkivet, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen arrangerar Forskardagen 2017, en konferens för registerforskning. Intresseanmälan och mer information om konferensen finns här.


Uppdaterad 2017-08-15 av Helena Lundvall