Regionalt biobankscentrum

Södra sjukvårdsregionen

 

 

 


Arkiv

2006

(2006-12-15)

Vi flyttar!

Regionalt Biobanksregister Södra sjukvårdsregionen flyttar till andra lokaler. Från och med 2006-12-15 finns vi på Universitetssjukhuset MAS, ingång 78, plan 0. Våra telefonnummer kommer att vara vidarekopplade till våra lokaler i Malmö och är därför samma som tidigare. Från och med 2006-12-18 får vi nytt faxnummer som är 040-331495. Vår postadress är följande:

Regionalt Biobanksregister Södra sjukvårdsregionen

Onkologiskt Centrum

Ingång 78, plan 2

Universitetssjukhuset MAS

205 02 MALMÖ

På grund av flytt och helgdagar kommer att vi att vara mindre tillgängliga vecka 50, 51 och 02. Vi håller stängt vecka 52 och 01.


(2006-12-04)

Personal

Johan Torin som arbetat som DBA/systemutvecklare har slutat hos oss på Regionalt Biobanksregister, Södra sjukvårdsregionen. Tjänsten kommer att tillsättas 1/1-07.


(2006-10-03)

Handläggningstid

Vår handläggningstid beräknas vara en månad från det datum då vi mottagit ärendet.


(2006-09-20)

Beslut till samtyckesrutiner när ordination och provtagning sker på olika kliniker

Biobanksstyrelsen för regionalt biobanksregister har tagit fram ett PM angående vem som har ansvaret för att informera och tillfråga provgivaren när en undersökning som kan leda till provtagning ordineras på en klinik och utförs av en annan klinik.


(2006-09-01)

Ny medarbetare

Ny medarbetare är Agneta Ericsson som ersätter Carina Larsson som assistent då Carina Larsson slutat hos oss på Regionalt Biobanksregister, Södra sjukvårdsregionen. Henrik Simán, klinisk samordnare, har slutat sin tjänst på Regionalt Biobanksregister, Södra sjukvårdsregionen. Ingen formell efterträdare som klinisk samordnare finns ännu.


(2006-03-28)

Ny affisch med patientinformation

Nu finns en affisch i A2-format med information om biobankslagen. Affischen är en förstorad version av informationsbladet - "Till dig som lämnar prov" - som i korthet beskriver varför prover sparas och vilken rätt provgivaren har att själv ta ställning till hur ett lämnat prov får användas.

Affischen kan beställas från Skåneförrådet.

För de provgivare som vill veta mer om biobankslagen finns broschyren "Biobanken - resurs för livet". Här beskrivs vad en biobank är och hur den kan användas. Broschyren kan även den beställas från Skåneförrådet. 

Version: 1.1


levitra 20 cialis generika cialis preise viagra viagra sans ordonnance comprar cialis viagra pour homme cialis sans ordonnance acquisto viagra viagra generique cialis kaufen viagra pfizer kamagra 100 achat cialis levitra generika kamagra prezzo cialis generika