Regionalt biobankscentrum

Södra sjukvårdsregionen

 

 

 
 

Arkiv

2007

(2007-11-15)

Nya nej-talongen, nu på flera språk!

Den nya nej-talongen (version 4.1) finns nu översatt på ett flertal språk så som föregående version. En nyhet är att den nya Nej-talongen nu också finns översatt på Thailändska.


(2007-11-15)

Ny version av blankett!

Nu finns det en ny version av blanketten "Ansökan om utlämnande och tillgång till vävnadsprover från biobank, version 1.3/2007-10". Använd endast denna uppdaterade version!


(2007-11-15)

Checklista för provsamlingsansvarig

En checklista för provsamlingsansvarig inför insamling och tillgång till vävnadsprov från biobank i avseende utlämnande och/ eller analys inom eller utom landet finns nu på vår hemsida under fliken Innehavare av biobanksprover.


(2007-11-15)

Checklista för biobanksansvarig

En checklista för biobanksansvarig för kontroll vid utlämning och tillgång till vävnadsprover från biobank för forskning finns nu på vår hemsida under fliken Innehavare av biobanksprover.


(2007-11-15)

Kvalitetssäkrade biobanksavdelningar i Södra sjukvårdsregionen

Nu finns det en förteckning över kvalitetssäkrade biobanksavdelningar i Södra sjukvårdsregionen; Landstinget Halland, Landstinget Kronoberg och Region Skåne.


(2007-06-26)

Handläggningstider under sommaren

På grund av minskade personella resurser under juli och augusti kommer våra handläggningstider att vara längre än normalt. Vi beklagar detta och arbetar med att återställa handläggningstiderna till våra normala snarast möjligt.


(2007-05-10)

Åter ändrade telefonnummer!

Vi har åter fått våra telefonnummer ändrade. De telefonnummer som gäller nu är följande:

Agneta Ericsson, Assistent/Webbansvarig, 046-17 75 19

Marie Sverud, Biobanksföreståndare/Kvalitetssamordnare, 046-17 75 23

Andreas Mijdema, Systemutvecklare, 040-33 14 49, 046-17 77 11

Fax, 040-33 14 95


(2007-03-28)

Ny Nej-talong!

Vill du inte spara ditt prov? Nu har det kommit en ny enklare version av Nej-talong (version 4,1) som finns på vår hemsida. Den nya Nej-talongen finns än så länge endast på Svenska på vår hemsida. Den gamla Nej-talongen får tills vidare användas för övriga språk.


(2007-03-28)

Tilläggsavtal för läkemedelsprövning

Avtal avseende hantering av prov vid klinisk läkemedelsprövning hittas under Blanketter på vår hemsida. Tilläggsavtalet för klinisk läkemedelsprövning är framtaget av Landstingsförbundets biobanksprojekt och Lif. Blanketten är ifyllbar.

(2008-07-04)

PKU

Information om PKU-biobanken.


(2007-03-28)

Till dig som lämnar prov

Informationsbladet "Till dig som lämnar prov" finns nu uppdaterad med vår nya adress och telefonnummer i svensk version.


(2007-01-26)

Vi får nya telefonnummer!

Från och med måndagen den 29/1-07 får vi nya telefonnummer. Våra nya telefonnummer är följande:

Agneta Ericsson, Assistent/Webbansvarig 040-33 14 34

Marie Sverud, Biobanksföreståndare/Kvalitetssamordnare 040-33 14 48

Andreas Mijdema, Systemutvecklare 040-33 14 49, 046-17 77 11

Fax: 040-33 14 95


(2007-01-17)

Ny medarbetare

Andreas Mijdema efterträder Johan Torin som systemutvecklare på Regionalt biobanksregister från och med 1/1-07. 

Version: 1.1


levitra 20 cialis generika cialis preise viagra viagra sans ordonnance comprar cialis viagra pour homme cialis sans ordonnance acquisto viagra viagra generique cialis kaufen viagra pfizer kamagra 100 achat cialis levitra generika kamagra prezzo cialis generika