Regionalt biobankscentrum

Södra sjukvårdsregionen

 

 

 
 

Arkiv

2008

(2008-12-01)

Handläggningstid

Ärenden om ansökan och avtal om tillgång till biobanksprov hanteras i turordning och handläggningstiden är 3-4 veckor efter samtlig dokumentation kommit oss till handa. Blanketterna sänds i original brevledes med samtliga underskrifter.


Ansökan om tillstånd, verksamhet vid vävnadsinrättningar

Vid frågor, kontakta Camilla Olofsson, utredare, Socialstyrelsen, telefon 075-247 35 19


(2008-09-01)

Ny medarbetare

Anethe Bergendahl är nyanställd medicinsk sekreterare på Regionalt biobanksregister.


(2008-08-28)

Blanketter på engelska

Blanketter gällande ansökan och avtal om tillgång till biobanksprov (Blankett 1-4) finns nu översatt på engelska.


(2008-07-04)

PKU

Information om PKU-biobanken.


(2008-06-02)

Handläggningstider under sommaren

På grund av underbemanning under juni, juli och augusti kommer våra handläggningstider att vara längre än normalt. Under vecka 34 har vi stängt.


(2008-05-27)

Nya blankettmallar för ansökan och avtal om tillgång till biobanksprov

Blanketterna har versionsnummer 4.1 och hittas under. De är försedda med ifyllbara, expanderbara fält samt ikryssbara rutor och de är möjliga att spara ned i den egna datorn. Flödesschema och dokumentinformation finns att tillgå. För att få nationell enhetlighet utgår föregående version av regionala blanketter, för Södra sjukvårdsregionen.


(2008-05-27)

Nyhetsbrev från Nationellt biobanksråd

Det senaste nyhetsbrevet är nu tillgängligt.


(2008-04-28)

PKU

Det finns en ny version av Nej-talong för PKU-prover (version 4.0.1) som ersätter den föregående. Endast den nya versionen av Nej-talongen ska användas. Föräldrarinformation om PKU-provet samt Nej-talongen för PKU-provet finns nu på vår hemsida under fliken Blanketter respektive informationsmaterial. Nej-talongen för PKU-provet skickas till Stockholms Regionala Biobankscentrum, Box 4151, 141 04 Huddinge.


(2008-04-28)

Blodgivare

Patientinformation, Till dig som är blodgivare, finns på vår hemsida under fliken informationsmaterial.


(2008-02-01)

Biobanksansvarig Region Skåne

Thomas Högberg efterträder Thor Alvegård som verksamhetschef på Onkologiskt Centrum Lund och biobanksansvarig för Region Skånes Biobank.


(2008-01-25)

Nu flyttar vi igen…

Regionalt biobanksregister flyttar tillbaka till Lund. Vår adress blir fr o m 2008-01-28 åter igen:

Regionalt biobanksregister Södra sjukvårdsregionen
Onkologiskt Centrum
Universitetssjukhuset i Lund
221 85 Lund

Telefonnummer är samma som tidigare men vårt faxnummer blir 046-18 81 43.

På grund av flytten kommer våra handläggningstider tyvärr blir förlängda. Vi hoppas på överseende med detta. 

Version: 1.1


levitra 20 cialis generika cialis preise viagra viagra sans ordonnance comprar cialis viagra pour homme cialis sans ordonnance acquisto viagra viagra generique cialis kaufen viagra pfizer kamagra 100 achat cialis levitra generika kamagra prezzo cialis generika