Regionalt biobankscentrum

Södra sjukvårdsregionen


Stöd för upprättande av kvalitetssystem

Stöd för upprättande av kvalitetssystem


Kvalitetshandboken består av en mall som innehåller tomma fält med rubriker som baseras på de kvalitetskrav som följer av Biobankslagen. Kvalitetshandboken är ett hjälpmedel vid uppbyggnad av ett kvalitetssystem för biobanksavdelningar. Hänvisning kan ske till mer detaljerade numrerade eller namngivna bilagor/handlingar. Visssa rutinbeskrivningar är inte aktuella för alla biobanksavdelningar beroende på hur biobanksavdelningen är organiserad. I sådana fall markeras i kvalitetshandboken att beskrivningen eller rutinen inte är aktuell.

I de fall biobanksavdelningen redan omfattas av kvalitetssystem kan kvalitetshandboken ses som ett komplement. Hänvisning kan i tillämpliga fall ske till andra befintliga kvalitets-, lednings- eller miljösystem.

Kvalitetshandboken är samlad i ett dokument, men det är inget som hindrar att den delas upp så att varje kapitel bildar ett eget dokument. Det är heller inget som hindrar att biobanksavdelningen skapar ytterligare kapitel där andra för biobanksavdelningen specifikt viktiga rutiner beskrivs.


Handledningen är en instruktion/vägledning som beskriver vad kvalitetssystemet ska omfatta samt hur kvalitetshandboken ska fyllas i. Handledningens indelning följer kvalitetshandbokens numrering av kapitel och rubriker.


Bilagor till handledningen innehåller exempel på hur mallar, blanketter, förbindelser och avtal kan se ut.


 

levitra 20 cialis generika cialis preise viagra viagra sans ordonnance comprar cialis viagra pour homme cialis sans ordonnance acquisto viagra viagra generique cialis kaufen viagra pfizer kamagra 100 achat cialis levitra generika kamagra prezzo cialis generika